27.03.2019 345 Views

Výročná členská schôdza 2019

Dovoľ aby sme Ťa pozvali na výročnú členskú schôdzu HO JAMES  BRATISLAVA, ktorá sa bude konať 16. 4. 2019 (utorok) o 19:00hod. v učebni  Domu Športu – Telovýchovnej škole na Junáckej ulici (Ako každý rok).

            PROGRAM:

  1. Informácia o priebehu a výsledku Valnej hromady SHS James
  2. Zhodnotenie roku 2018 (Prosím o dodanie/ zaslanie e-mailom zoznamu výstupov)
  3. Správa o čerpaní rozpočtu v roku 2018
  4. Plán činnosti a rozpočtu na rok 2019
  5. Diskusia
Zdieľať

Vložte váš komentár

Komentár:

Kategória