27.04.2010 1,618 Views

Výročka

ZAPIS VYROCKA 2009

Dovoľ aby sme Ťa pozvali na výročnú členskú schôdzu HO JAMES
BRATISLAVA, ktorá sa bude konať 27. 4. 2010 (UTOROK) o 19:00hod. v učebni
Domu Športu – Telovýchovnej škole na Junáckej ulici č.6. (Ako minulý rok).

PROGRAM:

1.    Zhodnotenie roku 2009 (Prosím o dodanie zoznamu výstupov)
2.    Správa o čerpaní rozpočtu v roku 2009
3.    Správa o činnosti horoškoly Encián (M. Šajnoha)
4.    Plán činnosti a rozpočtu na rok 2010
5.    Diskusia
6.    Rôzne

Nezabudni si doniesť peniaze na zaplatenie členských príspevkov na rok 2010,
pokiaľ ešte nemáš zaplatené. Členské SHS JAMES na rok 2009 je 17.- € a do
nášho klubu 10.- €. Deti a dôchodcovia 3.-€
Zoznam výstupov za rok 2009, pokiaľ máš niečo vylezené mi prosím pošli
mailom a v predstihu.

Tešíme sa na Tvoju
účasť.
výbor HO a ja Vlado

Zdieľať

Vložte váš komentár

Komentár:

Kategória